О Етно мрежи

Етно мрежа је национално удружење произвођача финих рукотворина које од 2005. ради на очувању културног наслеђа Србије и економском оснаживању жена и младих у руралним подручјима. Окупља више стотина жена из свих крајева наше земље које се ангажују у локалним удружењима и задругама на изради осмишљених производа од природних материјала, повезујући традиционалне мотиве и технике и савремени дизајн.

Рукотворине Етно мреже израђују локална занатска удружења широм Србије с циљем да афирмишу жене и културно наслеђе као стубове локалне економије. Производе Етно мреже користи Протокол Владе и државне институције као пословне и дипломатске поклоне. Ознака Етно мреже је регистрована у Заводу за интелектуалну својину као колективни жиг и потврда аутентичности и изузетног квалитета.


РЕЗУЛТАТИ У БРОЈКАМА 2005-2022.

очувано 8 елемената и техника: стапарски и сјеничко-пештерски ћилим, банатска шара, златовез, ткање (клечање), пуст, нецање, штампујит (влашки вез на плишу)

установљена прва жирирана изложба рукотворина и организовано 9 изложби

осмишљен концепт колонија у традиционалним техникама и одржано 19колонија широм Србије уз учешће више од 200жена и 100 високих државних званичника и дипломата

више 1.000 жена из 50 општина из целе Србије обучено и радно оспособљено

додељено преко 500 сертификата за полазнике обука, од чега 50 за ОСИ

обучено преко 100 наставника и више од 500 деце кроз креативне радионице

регистровано преко 25 удружења, задруга и предузетничких радњи

организовано преко 100 изложби, 10 модних ревија и 20 сајамских манифестација

реализовано преко 50 донаторских пројеката за активно чување традиције

набављено 50 разбоја, 10 керамичких пећи, 50 пуст сетова, 30 шиваћих машина,

спроведено 5 годишњих циклуса јавних радова и ангажовано преко 300 жена,

остварени услови за пензионисање и прво запослење за више од 60 жена


Координационо тело за родну равноправност

Влада Републике Србије основала је Координационотело за родну равноправност 30. октобра 2014. годинеу циљу унапређења родне равноправности у Републици Србији. На челу Координационог тела за родну равноправност налази се потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић.

Координационо тело представља национални координациони механизам за питања родне равноправности и има мандат да координира рад органа државне управе и других институција у циљу унапређења родне равноправности и положаја жена и мушкараца у Републици Србији.

Задаци Координационог тела се састоје у томе да иницира и прати спровођење стратешких докумената, закона и других прописа у области родне равноправности, даје стручна мишљења и усмерава рад државних органа у пословима који утичу на родну равноправност и врши координацију државних органа у овој области.

Мисија Координационог тела је допринос Влади Републике Србије и читавом друштву за пружање основе за једнако вредовање понашања и потреба свих уз остваривање пуних потенцијала, ослобођених од дискриминиције по основу пола и рода.


НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) је независно, непрофитно и нестраначко удружење компанија, општина и организација цивилног друштва које раде заједно на стварању бољих услова за живот и рад у Србији. Од оснивања 2006. до данас, НАЛЕД је израстао у највећу приватно-јавну асоцијацију. НАЛЕД окупља готово 280 чланова, а мрежу партнера чини више од 100 државних институција и међународних организација.

НАЛЕД се позиционирао као кључни саговорник Владе и Парламента у дефинисању регулаторних приоритета и законских решења од значаја за привреду. Даје независну оцену рада државних институција и извештава јавност и Европску комисију о статусу реформи у Србији. Чланови НАЛЕД-а се залажу за ефикасну државу, смањење бирократије и парафискалног оптерећења привреде и фер конкуренцију. Све активности НАЛЕД-а усмерене су на побољшање пословне климе на националном и локалном нивоу.

Етно мрежа - Обуке

Етно мрежа - Ревијe

Партнери иницијативе

© НАЛЕД | Сва права задржана 2024.

Веб дизајн Zea Stim R&D