О Етно мрежи

Етно мрежа је кровна асоцијација произвођача рукотворина из целе Србије организованих у удружења и задруге.

Циљ Етно мреже је очување традиционалног наслеђа кроз оспособљавање и економско оснаживање жена и младих за тржишну производњу рукотворина.

Основана је у мају 2005. уз подршку УСАИД-а и израсла је у водећу струковну организацију која пружа обуку, стручну подршку и поставља стандарде у производњи рукотворина за своје чланове. Етно мрежа се залаже за економску и друштвену афирмацију произвођача рукотворина и спроводи мере којима традиционално наслеђе ставља у службу локалног развоја и запошљавања

Деловањем Етно мреже, Стапарски ћилим је отргнут од заборава и уврштен на Националну листу нематеријалног наслеђа, и ревитализоване су 4 традиционалне технике: златовез, ткање (клечање), пустовање, нецање.

Рукотворине Етно мреже користи Протокол Владе и државне институције као пословне и дипломатске поклоне. Куповином производа Етно мреже, чувате традицију Србије и стварате извор прихода за жене и младе из руралних подручја који израђују традиционалне рукотворине.


РЕЗУЛТАТИ У БРОЈКАМА 2005.-2017.

Реализовано преко 30 донаторских пројеката за активно чување традиције
набављено преко 50 разбоја, 10 керамичких пећи, 30 шиваћих машина, 20 сетова за пуст
остварени услови за пензионисање и прво запослење за више од 60 жена кроз Етно мрежу
спроведено 5 циклуса јавних радова кроз који је ангажовано преко 300 жена из сеоских подручја
20 жена оспособљено за израду Стапарског ћилима који је уврштен на Националну листу нематеријалног наслеђа

Регистровано преко 25 удружења и задруга уз директну подршку Етно мреже
пружена прилика да преко 1.000 жена из 50 општина из целе Србије учествује у пројектима Етно мреже
додељено преко 330 сертификата за полазнике обуке, од чега 50 за особе с инвалидитетом
пружен снажан подстицај развоју предузетништва жена и младих – отворено преко 30 занатских радњи
организовано преко 50 изложби, 10 модних ревија и 15 сајамских манифестација
покренута иницијатива за родно осетљиво буџетирање коју су подржале 22 локалне самоуправе


Координационо тело за родну равноправност

Влада Републике Србије основала је Координационотело за родну равноправност 30. октобра 2014. годинеу циљу унапређења родне равноправности у Републици Србији. На челу Координационог тела за родну равноправност налази се потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић.

Координационо тело представља национални координациони механизам за питања родне равноправности и има мандат да координира рад органа државне управе и других институција у циљу унапређења родне равноправности и положаја жена и мушкараца у Републици Србији.

Задаци Координационог тела се састоје у томе да иницира и прати спровођење стратешких докумената, закона и других прописа у области родне равноправности, даје стручна мишљења и усмерава рад државних органа у пословима који утичу на родну равноправност и врши координацију државних органа у овој области.

Мисија Координационог тела је допринос Влади Републике Србије и читавом друштву за пружање основе за једнако вредовање понашања и потреба свих уз остваривање пуних потенцијала, ослобођених од дискриминиције по основу пола и рода.


Национална Алијанса за Локални Економски Развој

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) је независно, непрофитно и нестраначко удружење компанија, општина и организација цивилног друштва које раде заједно на стварању бољих услова за живот и рад у Србији. Од оснивања 2006. до данас, НАЛЕД је израстао у највећу приватно-јавну асоцијацију. НАЛЕД окупља готово 280 чланова, а мрежу партнера чини више од 100 државних институција и међународних организација.

НАЛЕД се позиционирао као кључни саговорник Владе и Парламента у дефинисању регулаторних приоритета и законских решења од значаја за привреду. Даје независну оцену рада државних институција и извештава јавност и Европску комисију о статусу реформи у Србији. Чланови НАЛЕД-а се залажу за ефикасну државу, смањење бирократије и парафискалног оптерећења привреде и фер конкуренцију. Све активности НАЛЕД-а усмерене су на побољшање пословне климе на националном и локалном нивоу.

Етно мрежа - Обуке

Етно мрежа - Ревијe

Партнери иницијативе

© НАЛЕД | Сва права задржана 2022.

Веб дизајн Zea Stim R&D